Вдома / Техніка та комп’ютери / Як дізнатися ключ продукту Windows 10

Як дізнатися ключ продукту Windows 10

Це теж може бути Вам цікаво:

Відразу після виходу нової ОС, всі стали цікавитися, як дізнатися ключ встановленою Windows 10, хоча в більшості випадків він не потрібен. Тим не менш, завдання вже актуальна, а з виходом комп’ютерів і ноутбуків з передвстановленою Windows 10, думаю, буде ще більш затребуваною.

У цій інструкції описані прості способи дізнатися ключ продукту Windows 10 з командного рядка Windows PowerShell, а також сторонніх програм. Заодно згадаю про те, чому різні програми показують різні дані, як окремо подивитися OEM ключ в UEFI (для ОС, яка спочатку була на комп’ютері) і ключ встановленої на даний момент системи.

Примітка: якщо ви зробили безкоштовне оновлення до Windows 10, а тепер хочете дізнатися ключ активації для чистої установки на тому ж комп’ютері, ви можете це зробити, але це не обов’язково (до того ж у вас буде ключ такий же, як і у інших людей, які отримали десятки шляхом оновлення). При установці Windows 10 з флешки або диска, вас попросять ввести ключ продукту, але ви можете пропустити цей крок, натиснувши у вікні запиту «У мене немає ключа продукту»(і Microsoft пише, що так і потрібно робити), а після установки і підключення до Інтернету, система буде автоматично активується, оскільки активація «прив’язується» до вашого комп’ютера після оновлення. Тобто поле для введення ключа в програмі установки Windows 10 присутній тільки для покупців Retail-версій системи. Додатково: для чистої установки Windows 10 можна використовувати ключ продукту від раніше встановленої на комп’ютері Windows 7, 8 і 8.1. Докладніше про таку активацію: Активація Windows 10.

Перегляд ключа продукту встановленою Windows 10 і OEM-ключа ShowKeyPlus

Є безліч програм для описуваних тут цілей, про багатьох з яких я писав у статті Як дізнатися ключ продукту Windows 8 (8.1) (підійде і для Windows 10), але мені більше за інших сподобалася знайдена нещодавно ShowKeyPlus, яка не вимагає установки і окремо показує відразу два ключі: встановленою у поточний момент системи і OEM ключ в UEFI. Заодно повідомляє, для якої саме версії Windows підходить ключ з UEFI. Також за допомогою цієї програми можна дізнатися ключ з іншої папки з Windows 10 (на іншому жорсткому диску в папці Windows.old), а заодно перевірити ключ на валідність (пункт Check Product Key).

Все, що потрібно зробити — запустити програму і подивитися відображаються дані:

 

  • Installed Key — ключ встановленої системи.
  • OEM Key — ключ передвстановленою ОС, якщо вона була на комп’ютері.

Також ці дані можна зберегти в текстовий файл для подальшого використання або архівного зберігання, натиснувши кнопку «Save». До речі, проблема з тим, що часом різні програми показують різні ключі продукту для Windows, якраз і з’являється із-за того, що деякі з них дивляться його у встановленій системі, інші в UEFI.

Як дізнатися ключ продукту Windows 10 в ShowKeyPlus — відео

Скачати ShowKeyPlus можна з сторінки https://github.com/Superfly-Inc/ShowKeyPlus/releases/

Перегляд ключа встановленою Windows 10 з допомогою PowerShell

Там, де можна обійтися без сторонніх програм, я волію обходитися без них. Перегляд ключа продукту Windows 10 — одна з таких задач. Якщо ж вам простіше використовувати безкоштовну програму для цього, перегорніть керівництво нижче. (До речі, деякі програми для перегляду ключів відправляють їх зацікавленим особам)

Простий PowerShell команди або командного рядка, для того щоб дізнатися ключ встановленої в даний момент часу системи не передбачено (є така команда, яка показує ключ з UEFI, покажу нижче. Але зазвичай потрібно саме ключ поточної системи, який відрізняється від попередньо встановленої). Але можна скористатися готовим скриптом PowerShell, який відображає необхідну інформацію (автор сценарію Jakob Bindslet).

Ось що потрібно зробити. Перш за все, відкрийте блокнот і скопіюйте в нього код, представлений нижче.

#Main function
Function GetWin10Key
{
$Hklm = 2147483650
$Target = $env:COMPUTERNAME
$regPath = «SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion»
$DigitalID = «DigitalProductId»
$wmi = [WMIClass]»\$Targetrootdefault:stdRegProv»
#Get value registry
$Object = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$DigitalID)
[Array]$DigitalIDvalue = $Object.uValue
#If get successed
If($DigitalIDvalue)
{
#Get producnt name and product ID
$ProductName = (Get-itemproperty -Path «HKLM:SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion» -Name «ProductName»).ProductName
$ProductID = (Get-itemproperty -Path «HKLM:SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion» -Name «ProductId»).ProductId
#Convert binary value to serial number
$Result = ConvertTokey $DigitalIDvalue
$OSInfo = (Get-WmiObject «Win32_OperatingSystem» | select Caption).Caption
If($OSInfo -match «Windows 10″)
{
if($Result)
{

[string]$value =»ProductName : $ProductName `r n» `
+ «ProductID : $ProductID `r n» `
+ «Installed Key: $Result»
$value
#Save Windows to a file info
$Choice = GetChoice
If( $Choice -eq 0 )
{
$txtpath = «C:Users»+$env:USERNAME+»Desktop»
New-Item -Path $txtpath -Name «WindowsKeyInfo.txt» Value $value -ItemType File -Force | Out-Null
}
Elseif($Choice -eq 1)
{
Exit
}
}
Else
{
Write-Warning «Запускайте скрипт в Windows 10»
}
}
Else
{
Write-Warning «Запускайте скрипт в Windows 10»
}

}
Else
{
Write-Warning «Виникла помилка, не вдалося отримати ключ»
}

}
#Get user choice
Function GetChoice
{
$yes = New Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription «&Yes»,»»
$no = New Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription «&No»»»
$choices = [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription[]]($yes,$no)
$caption = «Підтвердження»
$message = «Зберегти ключ в текстовий файл?»
$result = $Host.UI.PromptForChoice($caption,$message,$choices,0)
$result
}
#Convert binary to serial number
Function ConvertToKey($Key)
{
$Keyoffset = 52
$isWin10 = [int]($Key[66]/6) -band 1
$HF7 = 0xF7
$Key[66] = ($Key[66] -band $HF7) -bOr (($isWin10 -band 2) * 4)
$i = 24
[String]$Chars = «BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789»
do
{
$Cur = 0
$X = 14
Do
{
$Cur = $Cur * 256
$Cur = $Key[$X + $Keyoffset] + $Cur
$Key[$X + $Keyoffset] = [math]::Floor([double]($Cur/24))
$Cur = $Cur % 24
$X = $X — 1
}while($X -ge 0)
$i = $i — 1
$KeyOutput = $Chars.SubString($Cur,1) + $KeyOutput
$last = $Cur
}while($i -ge 0)

$Keypart1 = $KeyOutput.SubString(1,$last)
$Keypart2 = $KeyOutput.Substring(1,$KeyOutput.length-1)
if($last -eq 0 )
{
$KeyOutput = «N» + $Keypart2
}
else
{
$KeyOutput = $Keypart2.Insert($Keypart2.IndexOf($Keypart1)+$Keypart1.length,»N»)
}
$a = $KeyOutput.Substring(0,5)
$b = $KeyOutput.substring(5,5)
$c = $KeyOutput.substring(10,5)
$d = $KeyOutput.substring(15,5)
$e = $KeyOutput.substring(20,5)
$keyproduct = $a + «-» + $b + «-«+ $c + «-«+ $d + «-«+ $e
$keyproduct

}
GetWin10Key

Збережіть файл з розширенням .ps1. Для того, щоб зробити це в блокноті, при збереженні в полі «Тип файлу» виберіть «Всі файли» замість «Текстові документи». Зберегти можна, наприклад, під ім’ям win10key.ps1

Після цього, запустіть Windows PowerShell від імені Адміністратора. Для цього, можна почати набирати PowerShell в поле пошуку, після чого клацнути по ньому правою кнопкою миші і вибрати відповідний пункт.

В PowerShell введіть наступну команду Set-ExecutionPolicy RemoteSigned і підтвердьте її виконання (ввести Y і натиснути Enter у відповідь на запит).

Наступним кроком, введіть команду: C:win10key.ps1 (в даній команді вказується шлях до збереженого файлу зі скриптом).

У результаті виконання команди ви побачите інформацію про ключі встановленою Windows 10 (в пункті Installed Key) і пропозицію зберегти в текстовий файл. Після того, як ви дізналися ключ продукту, можете повернути політику виконання скриптів в PowerShell до значення за промовчанням за допомогою команди Set-ExecutionPolicy restricted

Як дізнатися OEM ключ з UEFI

Якщо на вашому комп’ютері або ноутбуці була встановлена Windows 10 і потрібно переглянути OEM ключ (який зберігається в UEFI материнської плати), ви можете використовувати просту команду, яку потрібно запустити командний рядок від імені адміністратора.

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

В результаті ви отримаєте ключ попередньо встановленої системи при його наявності в системі (він може відрізнятись від того ключа, який використовується поточної операційної системи, але при цьому може використовуватися для того, щоб повернути первісну версію Windows).

Ще один варіант цієї ж команди, але для Windows PowerShell

(Get-WmiObject -query «select * from SoftwareLicensingService»).OA3xOriginalProductKeyКак подивитися ключ встановленою Windows 10 за допомогою скриптів VBS

І ще один скрипт, вже не для PowerShell, а у форматі DOS (Visual Basic Script), який відображає ключ продукту встановленої на комп’ютері або ноутбуці Windows 10 і, можливо, зручніше для використання.

Скопіюйте в блокнот рядки, представлені нижче.

Set WshShell = CreateObject(«WScript.Shell»)
regKey = «HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion»
DigitalProductId = WshShell.RegRead(regKey & «DigitalProductId»)
Win10ProductName = «Версія Windows 10:» & WshShell.RegRead(regKey & «ProductName») & vbNewLine
Win10ProductID = «ID продукту:» & WshShell.RegRead(regKey & «ProductID») & vbNewLine
Win10ProductKey = ConvertToKey(DigitalProductId)
ProductKeyLabel =»Ключ Windows 10:» & Win10ProductKey
Win10ProductID = Win10ProductName & Win10ProductID & ProductKeyLabel
MsgBox(Win10ProductID)
Function ConvertToKey(regKey)
Const KeyOffset = 52
isWin10 = (regKey(66) 6) And 1
regKey(66) = (regKey(66) And &HF7) Or ((isWin10 And 2) * 4)
j = 24
Chars = «BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789»
Do
Cur = 0
y = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = regKey(y + KeyOffset) + Cur
regKey(y + KeyOffset) = (Cur 24)
Cur = Cur Mod 24
y = y -1
Loop While y >= 0
j = j -1
winKeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & winKeyOutput
Last = Cur
Loop While j >= 0
If (isWin10 = 1) Then
keypart1 = Mid(winKeyOutput, 2, Last)
insert = «N»
winKeyOutput = Replace(winKeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
If Last = 0 Then winKeyOutput = insert & winKeyOutput
End If
a = Mid(winKeyOutput, 1, 5)
b = Mid(winKeyOutput, 6, 5)
c = Mid(winKeyOutput, 11, 5)
d = Mid(winKeyOutput, 16, 5)
e = Mid(winKeyOutput, 21, 5)
ConvertToKey = a & «-» & b & «-» & c & «-» & d & «-» & e
End Function

Має вийти як на скріншоті нижче.

Після цього збережіть документ з розширенням .vbs (для цього в діалозі збереження в полі «Тип файлу» виберіть «Всі файли».

Автор рекомендує прочитати:

Перейдіть в папку, де був збережений файл і запустіть його — після виконання ви побачите вікно, в якому будуть відображені ключ продукту і версія встановленої Windows 10.

Як я вже зазначив, програм для перегляду ключа є безліч — і в Produkey і в Speccy, а також інших утиліт для перегляду характеристик комп’ютера можна дізнатися цю інформацію. Але, впевнений, тих способів, що описані тут, буде достатньо практично в будь-якій ситуації.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *